S02E26 – Refugiados climáticos

Refugiados climáticos

Samtale om klimaflyktningene: hvor de kommer fra, hvorfor de drar til Spania etc.
De snakker også om integrasjon og språklæring. Samtalen dreier også inn på
sammenligning med Norge og kravene til språk- og samfunnskunnskap her.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *