Episode 24 – La vida antes y ahora

La vida antes y ahora

Tre kvinner foretar en sammenligning mellom før og nå:
1. Maria fra Monterrey i Mexico sammenligner sin oppvekst med nåtidens. 
2. Patricia fra Peru har bodd 10 år i Norge. Hun sammenligner sin barndom med sønnens.
3. Den siste kvinnen (Kari) sammenligner sitt liv som lærer med tiden som student. 

I episoden forklarer jeg hva du sier når du bruker de forskjellige fortidsformene indefinido og imperfecto. Jeg har altså fokus på betydning av verbtidene, ikke bøyningsformer og regler.

Dessuten kan du finne noen spørsmål til historiene du hører i siste del av episoden. Bruk lydopptakerfunksjonen til å snakke inn svarene dine. Når du er ferdig, kan du laste ned de innleste svarene på din enhet og lytte til deg selv!

Lykke til!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *