Episode 11

Episode #11 - Ciudades hispanas.

I denne episoden av Spanskpodden får du beskrivelse av tre byer, Málaga, Valencia, Bogotá – av personer som har dem som fødebyer.

Bruk det du hører til å beskrive ditt eget hjemsted.

Under finner du oppgaver du kan bruke for å bli flinkere til å både snakke og forstå.

Lydopptaker til å trene på å snakke. Klikk under.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *