Practicar los números
de 1-100

På denne sida finn du oppgåver du kan gjere for å bli god til å bruke og forstå talla på spansk.

Oppgåvene er både skriftlege og munnlege.

Husk at du lærer når du tester deg sjølv. Du kan prøve mange gonger.

¡Buena suerte!

Øv på uttale av talla og forståing.

Skriv talla du ser her: Husk at du lærer når du tester deg sjølv. Du kan prøve mange gonger.

¡Buena suerte con la práctica!