Her får du flere oppgaver du kan jobbe med for å bli flinkere i spansk!

Den første oppgaven er en oppsummering på å lage en dialog der du skal si hva du heter og hvem du er. Når du har klart den riktig flere ganger vil jeg at du skal lage en video av deg selv der du presenterer deg og forteller litt om deg selv.
Denne oppgaven må du gjøre på PC.

Denne oppgaven er fin å gjøre etter at du har jobbet med episode 1 i Spanskpodden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *